*****

3 v drygt och vimsar nu runt lite

 i lådan.

Snart börjar de leka med varandra.

Äter och växer bra.

*****