*ASTA*

Monilyans Fanta

Ras
Kleinspitz
Kön
Hona
Föräldrar Mormor och morfar Mormors mor och mormors far Mormors mormor och mormors morfar
Far
Mor