*****

Sheltievalpar planeras 2020

*****

Kleinspitzvalpar  2020

*****

När parning skett, presenteras det här.