Epsi o Ville på lekträff 22 juli. Alice har fotograferat.